Ban Mai Scholl

Những góc nhìn đa dạng về chủ đề tôn trọng của học sinh Ban Mai

Được viết: Thứ ba, 10-10-2017

Tôn trọng là một trong những chìa khóa nhân cách của học sinh Ban Mai. Học  về chủ đề: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng kỷ luật đã giúp các con định hướng cho mình lối sống, suy nghĩ, hành xử đúng đắn trong học tập và cuộc sống.

Tôn trọng bản thân là hạt giống để sự tự tin lớn lên. Khi biết tôn trọng bản thân sẽ dễ dàng tôn trọng người khác, tôn trọng kỷ kuật. Để từ đó, học sinh tự giác và biết chấp hành tốt, nội quy trong nhà trường,nề nếp trong gia đình, và những quy định chung của cộng đồng.

Trong những buổi học, các BMsers không chỉ gọi tên được những hành vi thể hiện sự tôn trọng, mà còn thực hành những cách thức để thể hiện sự tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng kỷ luật thông qua các vở kịch tình huống, hay cùng nhau truyền cảm hứng qua những nét vẽ sinh động, sáng tạo, dễ nhớ, dễ hiểu. Hướng đến một nhân cách đẹp, từ tầm nhìn giáo dục: “Học sinh Ban Mai có trái tim Việt và trí tuệ toàn cầu” thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường, các con đã được thấm nhuần tư tưởng đề cao việc giáo dục nhân cách từ những những bài học nhỏ nhất, giúp cho những mầm rễ tự tin, lịch sự, văn minh được trưởng thành và lớn lên thành những công dân ưu tú toàn cầu.

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary