Ban Mai Scholl

BMsers THCS Ban Mai đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận năm học 2017- 2018

Được viết: Thứ năm, 17-05-2018

Xin chúc mừng các học sinh khối 6,7,8 đã giành được những thành tích nổi trội trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận năm học 2017 - 2018 vừa qua. 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary