Ban Mai Scholl

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Được viết: Thứ sáu, 17-07-2015

BAN MAI xác định là trường học tiêu chuẩn Quốc tế.

HỌC SINH BAN MAI là những thế hệ công dân đầy khát vọng

với 5 chìa khóa thành công bền vững:

NHÂN CÁCH - TRI THỨC - NĂNG LỰC - SỨC KHỎE - TƯ DUY TOÀN CẦU

 

 

SỨ MỆNH của BAN MAI là: 

Truyền CẢM HỨNG - Trao YÊU THƯƠNG

 Tôn trọng SỰ KHÁC BIỆT - Tạo CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM 

Mang đến HẠNH PHÚC & THÀNH TỰU CAO

 

 

 

 

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary