Ban Mai Scholl

Hướng dẫn tuyển Sinh


Hướng dẫn tuyển sinh THCS Ban Mai năm học 2018 - 2019

Mô hình lớp học trường THCS Ban Mai năm học 2018 - 2019

 

 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2018 - 2019 

Hướng dẫn tuyển sinh THPT Ban Mai năm học 2018 - 2019

Mô hình lớp học cấp THPT năm học 2018 - 2019

 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2018 -2019

Liên hệ

1. Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai

Địa chỉ: Lô NT02 - Khu ĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2. Trường THCS - THPT Ban Mai

Địa chỉ: Lô TH4 khu đô thị Văn Phú - P. Phú La - Hà Đông