Ban Mai Scholl

Hướng dẫn tuyển Sinh

 

Hướng dẫn tuyển sinh THCS Ban Mai năm học 2018 - 2019

Mô hình lớp học trường THCS Ban Mai năm học 2018 - 2019

 

 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2018 - 2019 

Hướng dẫn tuyển sinh THPT Ban Mai năm học 2018 - 2019

Mô hình lớp học cấp THPT năm học 2018 - 2019

 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2018 -2019

Liên hệ

Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Ban Mai

Địa chỉ: Lô đất NT02 - Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.banmaischool.edu.vn

Primary    Primary